In de huidige en uitzonderlijke situatie is er plotseling geen sprake meer van keuzevrijheid. Thuiswerken moet! Het Center For People and Buildings (CfPB) en het adviesbureau Aestate/Ontrafelexperts grijpen samen de kans om de effecten en de onontkoombare implementatie van het thuiswerken voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen. Daarvoor starten we een onderzoek naar de effecten van thuiswerken op de korte en langere termijn.

Managers kampen plots met praktische vragen over hun rol, over procesorganisatie en de kwaliteit van hun virtuele werkomgeving. Daarnaast rijst de vraag hoe de productiviteit en output van werknemers georganiseerd blijven? Het is belangrijk om ook sociale cohesie en creativiteit vanuit de thuiswerkplek te blijven ondersteunen. En hoe zorg je voor de benodigde interactie in verschillende processen? Met andere woorden: hoe wordt invulling gegeven aan de transitie van de fysieke naar de virtuele werkomgeving en hoe proberen we gelijktijdig de arbeidsproductiviteit op peil te houden?

Ook het perspectief van de werknemer vraagt aandacht. Hoewel sommige organisaties hun werknemers vaak de optie bieden om vanuit huis te werken, kiezen medewerkers er normaal gesproken toch vaak voor om ten minste een paar dagen naar het werk te komen. Thuiswerken klinkt mooi, maar weten we wel echt wat de praktische en sociale gevolgen daarvan zijn voor de medewerker?

Het Center for People and Buildings en Aestate/Ontrafelexperts willen samen de ervaringen met en inzichten in het massaal en gedwongen thuiswerken verzamelen om:

  • Organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden hoe thuiswerken vorm kan krijgen zowel nu als na deze periode van noodgedwongen thuiswerken.
  • Inzicht te geven in wat aangrijpingspunten voor beleid en management kunnen zijn voor na de corona crisis.

Het onderzoek

Basis voor het onderzoek is een korte vragenlijst die deelnemers iedere week invullen. De eerste keer kost dat ca. 15 minuten. Elke volgende keer zal het invullen 3 tot 5 minuten in beslag nemen. Het onderzoek zal in ieder geval in april en mei van 2020 plaatsvinden en zoveel langer als nodig en mogelijk is. Deelnemende organisaties hebben de keuze om na eind mei verder te gaan of verdiepende analyses te vragen op de verzamelde data.

Als de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken voorbij is, worden deelnemers benaderd voor een kort gesprek over de totale ervaringen. Deze interviews zijn een aanvullend onderdeel van het onderzoek en optioneel.

Input wordt conform het privacy beleid van het CfPB altijd anoniem verwerkt en geanonimiseerd gerapporteerd.

Wat krijg ik er voor terug?

Op basis van verkregen inzichten kunnen we de huidige beschikbare middelen (online werkomgeving, online communicatie, hardware etc.) en werkwijzen (procesorganisatie, rollen en verantwoordelijkheden) evalueren, bekritiseren en waar mogelijk verbeteren. Dat willen we vorm geven in praktische oplossingen en suggesties op het gebied van samenwerking, brainstormen, routinematig werk, teambuilding, cultuurprocessen, organisatieontwikkeling en niet in de laatste plaats voor gezondheid, vitaliteit en sociale cohesie.

Daarnaast bieden wij de volgende diensten:

  • Platform; Deelnemende organisatie aan het onderzoek hebben toegang tot een platform waarin ze elkaar vragen kunnen stellen en tips kunnen geven ter ondersteuning van het ‘gedwongen’ thuiswerken.
  • Weekberichten; Deelnemende organisaties krijgen weekberichten die statistische updates in de vorm van tabellen en grafieken bevatten. We zullen de actualiteit verweven in korte berichtgevingen bijvoorbeeld met inzichten uit de literatuur of in opiniërende blogs.
  • Maandelijkse publicaties en timeframe; Maandelijks zullen de gegevens worden geanalyseerd en verwerkt, waardoor de deelnemende organisaties inzicht krijgen in ervaringen en mogelijke aandachtspunten bij het werken in de thuisomgeving.
  • “Afterparty”; Er worden enkele werkconferenties georganiseerd wanneer de werksituatie normaliseert.
  • Eindrapport; Een algemene eindrapportage waarin de algemene conclusies en aanbevelingen worden gedeeld voor alle deelnemende organisaties.

Maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld een eigen eindrapport per organisatie, terugkoppeling in company, aanvullende brainstorm met de onderzoekers. Om dit te bespreken neemt u contact op met één van de contactpersonen (zie slot van dit document). U kunt ook met hen contact opnemen als u wel wilt deelnemen maar u hebt andere wensen of gelimiteerde mogelijkheden.

Bijdrage

Voor deelnemende organisaties is het belangrijk dat zij van een aantal medewerkers en managers kunnen verwachten dat ze aan dit onderzoek kunnen en willen meewerken. Dat aantal kan variëren van de mogelijkheid van deelname door alle medewerkers tot een representatieve doorsnede uit het personeel. We vragen organisaties minimaal een groep medewerkers (en managers) te selecteren die wekelijks mee willen doen aan het onderzoek.
Om de ontwikkelingen op lange(re) termijn te kunnen volgen, onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de respondenten op het niveau van hun organisatie anoniem te koppelen. Hiermee worden specifieke patronen binnen een organisatie inzichtelijk.

Hoe meer organisatie mee doen, des te beter, zowel publiek als privaat, maar ook MKB als grote organisaties kunnen deelnemen. Dat vergroot een valide en betrouwbare uitkomst en een diversiteit aan bruikbare inzichten en praktische tips. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, vragen we een financiële bijdrage aan deelnemende organisaties:

  • Basispakket voor MKB en kleinere organisaties (tot 250 medewerkers): € 2.500,-
  • Basispakket voor grotere organisaties met meer dan 250 medewerkers: € 5.000,-

De bijdrage is voor de duur van het onderzoek, de maanden april en mei. Mocht het verplichte thuiswerken langer aanhouden, dan kan het onderzoek doorgaan tegen een dan bekend te maken aanvulling op de bijdrage. Het basispakket omvat toegang tot het platform, wekelijke updates, maandelijkse publicaties en timeframe, after party en een algemeen eindrapport.

Onze specialist:

Pity Jongens

Directeur Aestate

030 – 637 63 77

Specialist Pity Jongens - Van Der Schaaf