Het We Werken Thuis Festival is geslaagd

Aestate, CfPB, TU Delft en TU Eindhoven onder de titel ‘We Werken Thuis’ gedurende het afgelopen half jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van (gedwongen) thuiswerken. Hoewel het onderzoek op dit moment nog loopt en definitieve resultaten dus nog even op zich laten wachten, hebben de onderzoekers al veel interessante informatie uit de data weten te halen. Deze informatie willen zij graag met je delen en bediscussiëren. Daarom organiseerde de onderzoekspartners het We Werken Thuis Festival, bestaande een vijftal inhoudelijke webinars.

Tijdens deze korte webinars hebben sprekers uit het onderzoeksteam, vertegenwoordigers van deelnemende organisaties en inspirerende externe deskundigen hun inzichten gedeeld. Natuurlijk is er daarbij ook ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

 

Dit was het programma van het We Werken Thuis Festival

Programma

7 december 10.00 – 11.00 uur

Thema: Sociale cohesie en mentale gezondheid
Sprekers:

 • Pity Jongens, Aestate/Ontrafelexperts (namens het onderzoeksteam WWT):
  Pity Jongens is directeur en senior-adviseur bij Aestate/Ontrafelexperts. Aestate valt op door het verbinden van mensen, inhoud en proces. De ontrafelexperts maken het onduidelijke duidelijk. Via deze aanpak blijven de oplossingen van Aestate uniek en proberen we het dagelijks ‘leven’ voor mens en organisatie zo veel mogelijk te verbeteren. Daarnaast is Pity gepromoveerd op publiek vastgoedbeheer. Hiermee heeft zij ruime ervaring in zowel onderzoek, onderwijs als de praktijk en legt zij verbinding tussen de deelgebieden
 • Simone Leenders (Strateeg/Organisatieadviseur/Conceptontwikkelaar):
  Simone Leenders istrateeg en adviseur binnen conceptuele huisvesting- en organisatievraagstukken waarbij het optimaliseren van fysieke en mentale gezondheid van de organisatie een belangrijk middelpunt vormt. Simone bracht dit jaar het e-book Sociale Cohesie uit waar ze in gaat op manieren waarop je sociale cohesie kunt faciliteren en versterken bij werken op afstand.

Aansluitend vragen en discussie onder leiding van Wim Pullen, Center for People and Buildings

Sociale cohesie: Thuiswerken zorgt ervoor dat we de gesprekken bij de koffiemachine missen. Is dat belangrijk? Kan je je werk doen zonder de privé gesprekken op het werk? In hoeverre dragen collega’s bij aan de mentale gezondheid?

8 december 10.00 – 11.00 uur

Thema: Prettig thuiswerken
Sprekers:

 • Monique Arkesteijn, TU Delft (namens het onderzoeksteam WWT): ‘Fysieke middelen’
  Monique Arkesteijn is assistent professor Real Estate Management aan de TU Delft. Monique houdt zich met name bezig met huisvesting voor grote publieke en private organisaties, waarbij haar focus ligt bij de mensen, processen en besluitvorming. Naast haar rol als assistent professor is ze bestuurslid van The European Real Estate Society en het Center for People and Buildings.
 • Amy Immers-Lugtenburg, Ministerie van Financiën: ‘Persoonlijk leiderschap en de veranderende rol van FM’
  Amy Immers-Lugtenburg is expert Huisvesting en Faciliteiten bij het Ministerie van Financiën. Vanuit haar rol vertelt ze als gastspreker over persoonlijk leiderschap en de veranderende rol van facilitair management in relatie tot thuiswerken.

Aansluitend vragen en discussie onder leiding van Pity Jongens, Aestate/Ontrafelexperts

Prettig thuiswerken: Vanaf medio maart is ons kantoorwerk ingrijpend veranderd. Plotseling moesten we vrijwel alles vanuit huis doen. Hebben we hiervoor wel de goede fysieke en digitale middelen? Wat is hierbij onze eigen rol? En wat kan de afdeling FM bijdragen?

9 december 10.00 – 11.00 uur
Thema: Gezondheid en vitaliteit
Sprekers:

 • Rianne Appel-Meulenbroek, TU Eindhoven (namens het onderzoeksteam WWT): ‘Thuiswerken en gezondheid’
  Rianne Appel-Meulenbroek is Associate Professor Corporate Real Estate and Workplace aan de TU Eindhoven. Rianne benadert huisvesting als een productiefactor voor (kennis) organisaties. Uit haar werk komt naar voren dat de locatie, het gebouw en de werkplek kunnen bijdragen aan de productiviteit en gezondheid van werknemers. Bovendien speelt huisvesting een belangrijke rol bij innovatie, kennisdeling en flexibiliteit.
 • Folkert Hersman, De Nederlandse Bank: ‘Vitaliteit in de thuiswerkperiode’
  Folkert Hersman is adviseur op het gebied van Human Resources bij De Nederlandsche Bank. Vanuit zijn rol vertelt Folkert als gastspreker over vitaliteit in de thuiswerkperiode.

Aansluitend vragen en discussie onder leiding van Anca Gosselink, Center for People and Buildings

Gezondheid en vitaliteit: Gezondheid was al een belangrijk onderwerp toen we nog ‘gewoon’ met z’n allen op kantoor werkten. Ook in de thuiswerksituatie is het van groot belang. Want wat is het effect van thuiswerken op onze gezondheid? En wat kunnen we doen om vitaal te blijven?

10 december 10.00 – 11.00 uur
Thema: Leiderschap en samenwerken
Sprekers:

 • Bartele Hoekstra, Center for People and Buildings (namens het onderzoeksteam WWT): ‘Leiderschap en thuiswerken’
  Bartele Hoekstra is onderzoeker bij het Center for People and Buildings. Met een achtergrond in Bouwkunde en Managementwetenschappen heeft hij veel kunnen bijdragen aan het We Werken Thuis-onderzoek, onder andere op het gebied van leiderschap
 • Silvia Schikhof;

Aansluitend discussie onder leiding van Jackie de Vries, Aestate/Ontrafelexperts

Leiderschap en samenwerken: Het leiden van een organisatie en het faciliteren van samenwerking is niet altijd makkelijk, zeker niet tijdens de coronacrisis. Want we kunnen in deze uitzonderingssituatie niet terugvallen op routine. Tegen welke problemen lopen organisaties in dit opzicht aan? En wat zijn mogelijke oplossingen?

10 december 11.00 – 12.00 uur Finale
Thema: Thuiswerken is topsport
Sprekers:

 • Jackie de Vries, Aestate/Ontrafelexperts:
  Jackie de Vries is directeur en senior-adviseur bij Aestate/Ontrafelexperts. Jackie is gepromoveerd op de meerwaarde van vastgoed voor hogescholen. Hiermee heeft zij ruime ervaring in zowel onderzoek, onderwijs als de praktijk en legt zij verbinding tussen de deelgebieden.
 • Afke van der Wouw (performance coach):
  Afke van de Wouw heeft een achtergrond in fysiotherapie, bewegingswetenschappen en sportpsychologie en kijkt met een holistische blik naar de mens. Hierdoor kan zij een totaalplaatje van sporters en haar begeleiding hierop afstemmen. Afke heeft ervaring bij onder andere diverse (top)sportclubs, onderwijsinstellingen, coaching sessies met sporters, coaches en sportteams. Daarnaast geeft zij workshops voor groepen en houdt zij lezingen/colleges op congressen, in het onderwijs en bedrijfsleven. En is ze auteur van het boek ‘Leren Presteren’ waarin ze haar werkervaring als sportpsycholoog in de topsport heeft verwerkt.

Aansluitend discussie en samenvatting van de belangrijkste leerpunten uit het weekprogramma onder leiding van Jackie de Vries, Aestate/Ontrafelexperts

Thuiswerken is topsport: Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben we onze werkgewoontes drastisch moeten aanpassen. Dat ging niet altijd makkelijk. Daarom is een goede coaching van belang. Wat zouden we wat dit betreft kunnen leren van de wereld van de topsport, waar coaches gespecialiseerd zijn in het creëren van optimale randvoorwaarden voor klinkende prestaties?