Column / 12 mei 2020

We leven in vreemde tijden. Dagelijks krijgen we de meest trieste en verbazingwekkende berichten over ons uitgestort. In de categorie ‘verbazingwekkend’ scoort het voornemen van Donald Trump om juist tijdens de corona-crisis de bijdrage aan de World Health Organization (WHO) stop te zetten zeer hoog (alhoewel: werkelijk verbazingwekkend is de onnavolgbaarheid van Trump natuurlijk allang niet meer…).

Trumps argument voor zijn verbazingwekkende (en misschien ook wel trieste) stap? Het WHO heeft de corona-uitbraak in zijn ogen niet goed genoeg gemanaged. Bij alle irrationaliteit die de gekuifde president vaak voor de voeten geworpen wordt, moet je hem één ding nageven: hij is rationeel genoeg om in te zien dat zaken – zeker in crisisperiodes – inderdaad zo goed mogelijk gemanaged moeten worden. Over de wijze waarop verschilt hij blijkbaar van mening met andere wereldleiders, maar dát er gemanaged moet worden, staat ook voor Trump buiten kijf.

Managen

Het belang van een juist management van een chaotische situatie geldt natuurlijk niet alleen voor de wereldwijde volksgezondheid, maar natuurlijk ook in elke organisatie. De ‘helden van de zorg’ die momenteel – terecht – alle lof toegeworpen krijgen omdat zij dag en nacht klaar staan om corona-patiënten zo goed mogelijk te verzorgen kunnen alleen optimaal presteren wanneer ook de randvoorwaarden zo goed mogelijk gemanaged worden. Juist nu blijkt weer eens hoe belangrijk de in het verleden nog wel eens verguisde managementlaag in de zorg eigenlijk is. Zij zorgen voor de mondkapjes, werven ‘extra handen aan het bed’, et cetera, waardoor de zorgsector kan uitblinken op het moment dat het nodig is.

Ook in andersoortige organisaties is de managementlaag natuurlijk cruciaal. Hoe gaan we ‘post-corona’ werken? Welke maatregelen moeten we treffen in het anderhalve meter-kantoor? En wie mag er als eerste weer naar zijn werkplek? Over al deze zaken wordt nagedacht – en op rationele gronden – beslist door… managers.

Als deze crisis één ding duidelijk heeft gemaakt is dat we de huidige crisis alleen op een goede manier doorstaan wanneer ieder datgene doet waarin hij of zij uitblinkt. Of president Trump – en alle andere critici – er nu oog voor heeft of niet.

 


Laat een reactie achter
Jouw emailadres is niet zichtbaar