Nieuwsflits / 6 oktober 2020

Dit is de veertiende flitsrapportage van het onderzoek We Werken Thuis (1) dd. 5 oktober 2020

Het is begin oktober en thuiswerken is nog altijd de norm. Het is een concrete maatregel om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Door vanuit huis te werken verkleinen we de kans om het virus op te lopen, of het te verspreiden in onze omgeving. Vanuit een medisch oogpunt is het dus belangrijk dat we voorlopig nog even blijven werken vanaf de spreekwoordelijke keukentafel. Maar is dit lange thuiswerken wél zonder risico’s? Wat zijn de gevaren als we thuis niet kunnen beschikken over geschikt meubilair? En wat zijn de gevolgen voor onze mentale gezondheid, als we maandenlang alleen maar digitaal met onze collega’s contact hebben? Wij zochten naar antwoorden in de derde en zevende week van ons onderzoek. Inmiddels hebben de mensen die van april tot juni hebben meegedaan aan het grote wetenschappelijke onderzoek  We Werken Thuis hun ervaringen over deze onderwerpen met ons kunnen delen. Uit de data komt naar voren dat mensen ‘kleinere’ fysieke klachten ontwikkelen. Ook zien we een groep mensen met mentale klachten.

Gezondheidsklachten geen invloed op ziekteverzuim?

De afgelopen periode hebben thuiswerkers verschillende klachten ontwikkeld. De meeste zijn van een fysieke aard: last van de nek of schouders en de onderrug. Driekwart van de mensen met fysieke klachten, schrijven deze toe aan de weinige afwisseling tussen staan en zitten. Verder zoekt 65% de oorzaak bij het vele beeldschermwerk en het oncomfortabele of niet-instelbare meubilair. Een deel van de respondenten geeft aan zich moe te voelen of weinig energie te hebben, of moeite te hebben om op taken te concentreren. Mentale klachten worden volgens de deelnemers aan het onderzoek voornamelijk veroorzaakt door het verplichte thuiswerken en de sociale isolatie waar velen zich nu in bevinden. De gezondheidsklachten lijken (nog) geen invloed te hebben op het ziekteverzuim: slechts 5% heeft zich ziek moeten melden door onder andere bovengenoemde klachten. Op korte termijn weet men zich te redden. Maar wat zijn de effecten voor de lange termijn, als deze aandoeningen zich blijven voordoen?

Wel ritme, maar minder pauze

Heeft werkdruk invloed op gezondheid? Uit de eerste resultaten blijkt dat 91% meer of dezelfde hoeveelheid werk heeft als voorheen, terwijl 9% nu minder werk heeft. Binnen de grootste groep heeft driekwart thuis een werkritme ontwikkeld. Maar bijna de helft zegt regelmatig aan pauze toe te komen en een kwart zegt het gevoel te hebben nooit vrij te zijn. Dit kan klachten veroorzaken. Van de mensen met minder werk heeft ook 70% thuis een werkritme ontwikkeld. Meer dan de helft komt regelmatig aan pauze toe. Tegelijkertijd zegt een kwart van deze groep zich nu niet nuttig te voelen, nerveus te zijn en het overgebleven werk als een grote last te voelen. Een derde ziet op tegen de werktaken die ze nog wel moeten doen.

Tip

Thuiswerken doen we om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Maar let thuis ook op je eigen gezondheid. Let erop om niet hele dagen achter het beeldscherm te zitten. Aan kinderen wordt de 20-20-2-regel voorgeschreven, om juist dit te voorkomen. Dit houdt in: 20 minuten achter het beeldscherm, 20 seconden rust en 2 uur buitenspelen. Nu is het misschien niet verstandig om onder werktijd buiten te gaan spelen, maar maak eens een klein ommetje of pak een keer de fiets. Als we deze vuistregel aan onze kinderen opleggen, moeten we immers zelf wel het goede voorbeeld geven. Neem elkaar hier ook in mee. Wees als collega’s betrokken bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen zich onderdeel voelt van het team. Bel elkaar een keer op, om naar elkaars verhalen te luisteren. Op deze manier zorg je ervoor dat collega’s zich minder snel geïsoleerd voelen. Of spreek met elkaar af en ga samen buiten spelen, als de regels het weer toelaten. Heeft u zelf uw eigen variant op de 20-20-2-regel ontwikkeld thuis, of hebben jullie als team originele en effectieve manieren verzonnen om toch met elkaar in contact te blijven? Laat het ons weten! We kunnen immers allemaal van elkaar leren in deze vreemde tijd.

(1)In het onderzoek werken Center for People and Buildings, Aestate Ontrafelexperts, TU Eindhoven en TU Delft samen.


Laat een reactie achter
Jouw emailadres is niet zichtbaar