Nieuws / Nieuwsflits / 17 november 2020

Nieuwsflits / 16 november 2020

Dit is de achttiende flitsrapportage van het onderzoek We werken thuis(1)  dd. 16 november 2020

Thuiswerken werkt niet voor iedereen. Die belangrijke conclusie kan getrokken kan worden op basis van voorlopige uitkomsten van het grootschalige onderzoek ‘We Werken Thuis’ van Aestate/Ontrafelexperts, Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven. Binnen de Week van de Werkstress 2020 – van 16 tot en met 21 november – is een serie resultaten ondergebracht in een informatieve infographic. In de week van 7 december zal het We Werken Thuis festival georganiseerd worden. Hier zullen meer uitkomsten van het onderzoek besproken worden en zullen ook gastsprekers hun kijk op de verschillende thema’s laten horen. Hierover meer later   

Week van de Werkstress 2020

Het onderzoek ‘We Werken Thuis’ wordt in drie cohorten uitgevoerd onder een groot aantal organisaties binnen onder meer de Rijksoverheid. Hoewel het onderzoek momenteel nog loopt, durven de onderzoekers zich op basis van de data uit de eerste twee cohorten (april tot en met augustus) te wagen aan de eerste voorzichtige conclusies. Speciaal om de Week van de Werkstress 2020 stelden zij een infographic samen die enig inzicht biedt in de gezondheidseffecten van thuiswerken.

Alarmerend

Enkele opvallende uitkomsten: bijna een derde van de ondervraagden (28%) geeft aan in meerdere of mindere mate klachten te ervaren als gevolg van het werken in de thuisomgeving. Daarbij gaat het zowel om lichamelijke als geestelijke klachten. Hoewel het merendeel van de tot nog toe ondervraagde deelnemers (78%) aangeeft enthousiast te zijn over haar/zijn werk, komen uit de verzamelde onderzoeksdata ook cijfers naar voren die potentieel alarmerend zijn. Zo geeft bijna een kwart (24%) van de mensen die als gevolg van het verplicht thuiswerken een zwaardere werkdruk ervaart aan dat ze het gevoel hebben nooit vrij te zijn. En van de mensen die door de coronacrisis minder werk hebben, voelt bijna een derde (27%) zich niet nuttig. Dergelijke percentages maken duidelijk dat het belangrijk is om stressgerelateerde klachten van thuiswerkers nauwlettend in de gaten te houden.

Praktische handvatten

Het onderzoek ‘We Werken Thuis’ is overigens niet alleen gericht op gezondheid & vitaliteit. In de negen wekelijkse vragenlijsten worden de deelnemers aan het onderzoek ook bevraagd op onderwerpen als bijvoorbeeld sociale cohesie, samenwerking en de werkzaamheid van (communicatie)technologie. “Het uiteindelijke doel van dit grootschalige onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, zegt Wim Pullen, directeur van het CfPB. “We willen kennis delen over de manier waarop je thuiswerken het beste zou kunnen implementeren. Er zijn tal van partijen in de markt die momenteel informatie bieden over thuiswerken. Maar er is sterke behoefte aan wetenschappelijke kennis op dit gebied. De huidige situatie biedt ons de kans om betrouwbare en bruikbare kennis te ontwikkelen en te delen.”

De onderzoekers benadrukken dat de cijfers in de infographic gebaseerd zijn op data uit de eerste twee cohorten van het onderzoek, die liepen tot en met augustus van dit jaar. De data uit het laatste cohort komen binnen tot en met december 2020. Spoedig daarna zullen de onderzoekers meer definitieve cijfers en analyses bekendmaken.

Tip

De cijfers die tot nog toe uit het onderzoek naar voren komen, laten deels tegenstrijdige tendenzen zien. Aan de ene kant is het merendeel van de ondervraagden tevreden over het werken in de thuisomgeving, maar aan de andere kant is er een substantiële minderheid die serieuze klachten ervaart. Het toont aan dat thuiswerken vraagt om een verscheidene aanpak. Organisaties die – tijdens én na de corona-pandemie – zeker willen weten dat thuiswerken wérkt, zullen niet alleen oog moeten hebben voor de wensen van de tevreden meerderheid, maar zeker ook voor de behoeftes, vragen en klachten van de ontevreden minderheid. Praat met elkaar, vraag collega’s naar eventuele knelpunten, en probeer oog te houden voor elkaars omstandigheden. Het zou kunnen helpen bij het voorkomen van  gezondheidsklachten.

 

(1) In het onderzoek werken Center for People and Buildings, Aestate Ontrafelexperts, TU Eindhoven en TU Delft samen

we werken thuis infographic


Reacties op dit bericht

 1. D. zegt:
  Bedrijf: RVO

  Wat je in de enquêtes mist is een vraagstelling, waarbij de gestelde vragen moeten worden beantwoord voor zowel de huidige thuiswerksituatie, als hoe het daarvoor was met vrijwel alleen kantooruren.
  Het lijkt mij belangrijk om van de gepubliceerde resultaten te weten of en in welke mate de resultaten verschillen tussen thuiswerken en op kantoor werken.
  Bijvoorbeeld een mate van slapeloosheid had ik ook tijdens het kantoorurentijdperk. Dankzij het thuiswerken is dit sterk verbeterd en verminderd.
  Door de vraagstelling of je nu in enige mate slapeloosheid ervaart, lijkt het onterecht of het thuiswerken slapeloosheid veroorzaakt, terwijl het juist verbetering heeft gebracht.
  Kortom, er zijn te veel vragen gesteld om een indruk van de huidige situatie te krijgen, zonder dat hieruit kan worden afgeleid of het thuiswerken hierin wel/niet een specifieke invloed heeft.

Laat een reactie achter
Jouw emailadres is niet zichtbaar